zondag 17 juli 2022 om 09.30 uur

Eredienst
Voorganger(s): Ds. J.P. van Olffen
Organist: Mw. J. Bakker-Reitsma

Zondag 17 juli 2022, 09.30 uur
Voorganger: ds. J.P .van Olffen
Organist: mw. J. Bakker-Reitsma
Ouderling: mw. A. Idsinga-Baarda
Diaken: mw. T. Rodenhuis
Oecumenisch leesrooster: 1 Samuël 1:1-20; Lucas 10: 38-4
Lector: fam. D. Coster
Collecte: Diaconaal, bloemengroet.
Kleur: groen.

terug