zondag 21 augustus 2022 om 09.30 uur

Eredienst
Voorganger(s): ds. S. Ypma, Franeker
Organist: Dhr. A. de Boer

Zondag 21 augustus 2022, 09.30 uur
Voorganger: ds. S. Ypma, Franeker
Organist: dhr. A. de Boer
Ouderling: dhr. C. Sonneveld
Diaken: mw. T. Rodenhuis
Oecumenisch leesrooster: Jesaja 30:15-21; (Hebreeën 12:22-29); Lucas 13:(10)22-30
Collecte: beheer.
Kleur: groen

terug