zondag 12 november 2023 om 9.30

Eredienst
Voorganger(s): mevrouw G.L. Keijzer, IJsselmuiden
Organist: Mw. J. Bakker-Reitsma

Zondag 12 november 09.30 uur
Voorganger: mevrouw G.L. Keijzer, IJsselmuiden
Organist: Mevrouw Jetske Bakker-Reitsma
Ouderling: de heer Cor Sonneveld
Diaken: familie Posthumus
Collecte: Kerk In Actie, Werelddiaconaat, Libanon (Kansen voor jongeren in achterstandswijken)
Kleur: groen

terug