zo 4 mrt 2018  om 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen
Eredienst M.m.v. de Friese Christelijke Plattelands Vrouwen (FCPV)
Ouderling: Er is oppas
Organist: mw. J. Bakker-Reitsma

Zondag 4 maart 2018   Na de dienst is er koffie
Tijd: 09.30 uur
Voorganger: ds. J.P. van Olffen
M.m.v. de Friese Christelijke Plattelands Vrouwen (FCPV)
Organist: mevrouw J. Bakker-Reitsma
Er is oppas

terug