zo 25 mrt 2018  om 9.30 uur
Voorganger: ds. J.P. van Olffen. Radio Eénhoorn.
Afscheid en bevestiging ambtsdragers
Organist: Combo

Zondag 25 maart belooft een hele bijzondere viering te worden. Het is Palmpasen. Vanmorgen nemen we afscheid van ambtsdragers, enkele ambtsdragers aanvaarden een volgende periode, en verder hopen we vier van de vijf nieuwe ambtsdragers te bevestigen in het ambt. De dienst wordt met de nieuwe ambtsdragers voorbereid. De dienst wordt muzikaal ondersteund door het combo onder leiding van Jetske Bakker-Reitsma. Deze dienst wordt uitgezonden via Radio Eénhoorn. In de tweede helft van de dienst komen de kinderen terug van de kindernevendienst. Het is Palmpasen. Zij komen met zelfgemaakte palmpaasstokken de kerk binnen. De preek vanmorgen is wat anders dan anders. De voorganger zal iets te vertellen over persoonlijke teksten die de nieuwe ambtsdragers meekrijgen. Zij ontvangen bij de bevestiging deze tekst. De schriftlezing komt uit Johannes 12:12-19. Hier horen we over de intocht in Jeruzalem. Deze tekst zal worden gelezen door de lector: mevrouw Anneke Algra-Gillebaard. Mogelijk nog niet aan het eind – maar de uitzending via Radio Eénhoorn – is tot 10.44 uur. Na het slotlied en de zegen is er gelegenheid tot het bedanken van de ambtsdragers die vandaag het ambt teruggeven en om de ambtsdragers die het ambt voortzetten en de nieuwe ambtsdragers te feliciteren. Verder bent u allen van harte uitgenodigd voor een kopje koffie of thee en een traktatie. De uitgangscollecte is voor Kerk-In-Actie en bestemd voor steun voor kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda – Oeganda
De liturgische kleur is vanmorgen rood.
Tijdens de stille- of Goede week is er elke avond een activiteit in de kerk.

terug