do 29 mrt 2018  om 19.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen
Witte Donderdag
Organist: mw. J. Bakker-Reitsma

Op donderdag 29 maart is het Witte Donderdag. We hopen vanavond met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren. Voorganger is ds. J.P. van Olffen. Organist is de heer Anne de Boer. Behalve de schriftlezing die gebruikelijk is bij Witte Donderdag horen we ook over de boom van het leven. Deze boom staat in het paradijs en komt weer terug in Openbaring 22:2. Jezus is de Messias. Hij is de boom van het leven. De liturgische kleur is wit. De Avondmaalscollecte sluit aan op de actualiteit.
Vanavond vindt “De Passion” plaats in de Bijlmermeer. Vanaf half negen ’s avonds kunnen we het via de beamer meekijken in de bovenzaal (consistorie) van de kerk. Wat zou het fijn zijn als we daar met z’n alleen bij elkaar komen? U hoeft zich voor het kijken naar De Passion niet van te voren op te geven.

terug