zo 1 apr 2018  om 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen
1e Paasdag
Organist: dhr. A. de Boer

Zondag 1 april is het Eerste Paasdag. Vanmorgen bent u allen – allen dus – van harte welkom voor het paasontbijt. We beginnen om 08.30 uur. We komen samen in het transept van de kerk. Om 09.20 beginnen we met het zingen van paasliederen. Aanvang van de dienst is om 09.30 uur. Aan deze feestelijke viering wordt muzikale medewerking verleend door Sjongenderwiis uit Berltsum onder de inspirerende leiding van de heer J. Hoogterp. Organist is de heer Anne de Boer. Lector is mevrouw Anneke Posthumus. De schriftlezingen komen uit
Johannes 20:1-10 en Genesis 1:1-5. Het thema is: het wordt licht: Jezus leeft. Met het Paasontbijt wordt het 40-dagentijd project voor de kinderen afgesloten.
De uitgangsollecte vandaag is een Protestantse Kerk collecte bestemd voor het (landelijke) Jeugdwerk. Zet kinderen aan het kliederen! Hoe dat? U kunt erover lezen elders in het kerkblad.
De liturgische kleur is vanaf vandaag wit.
Er is tijdens de dienst oppas.

 

terug