Oecumenische gesprekskring Oecumenische gesprekskring
In het najaar gaat de oecumenische gesprekskring voor alle vier dorpen, inclusief de RK-parochie, weer van start. We bespreken losstaande onderwerpen. De volgende onderwerpen kunnen, onder andere, aan de orde komen: verhalen van hoop, bidden, God als vader en moeder, de Heilige Geest, Bijbelverhalen, spiritualiteit.

Wilt u graag met ons meedoen? Donderdag 12 maart was de laatste bijeenkomst van dit seizoen. Op 10 september staat de eerste bijeenkomst van het nieuwe seizoen gepland, weer in Bitgummole. U mag zich opgeven bij Ali Stork, kerkelijk werker Protestantse Gemeente Dronryp en de dorpen tussen Franeker en Menaam, alistork@zonnet.nl of 0518-462009 / 06-22620317. Opgave rechtstreeks bij Ali Stork.
terug