Oecumenische vieringen Oecumenische vieringen

Het OOMD is een overlegorgaan van christenen uit Menaam en Dronrijp en hun voorgangers. Dat houd concreet in dat er in het overlegorgaan een aantal leden van de R.K.-parochie en leden van de P.K.N.-kerken te Menaam en te Dronrijp zijn vertegenwoordigd. Al jaren proberen we onze samenwerking te bevorderen.
 
Dat uit zich doormiddel van drie keer een viering per jaar te houden in één van onze Godshuizen. We sluiten dan aan bij de gewoonten van de "gastkerk".
 
Bij één viering is er een agapè-viering. Agapé betekent Liefdegave. Zoals u waarschijnlijk bekent is, worden er dan matses en druiven gedeeld met elkaar in een lopende viering. Onze voorgangers breken matses en de werkgroep leden delen mee uit. De eerste christenen stelden dit in, na de dood van Jezus en wilden naast, ter nagedachtenis aan hem ook de zuster en broederliefde benadrukken.
 
Eén keer per jaar in januari is er de Week van Gebed. De Raad van Kerken waar we lid van zijn geeft dan een liturgie uit waar wij bij aansluiten. Ieder jaar is er een ander werkgroep uit een land ergens ter wereld die de liturgie voorbereid.
 
De derde viering willen we graag neerzetten als “Iets bijzonders". U moet dan denken één keer per twee jaar een viering in het decor van het Openluchtspel Dronrijp te organiseren. Of dat we aansluiten bij een dorpsfeest in Menaam. Of….
 
Soms hebben we als leden van de werkgroep wel eens de vraag of het nog “nodig” is dat we bestaan. Deze vragen hebben we vorig jaar tijdens een viering in Menaam aan de parochie en gemeenten leden voorgelegd. We werden bemoedigd… het wordt zeker gewaardeerd dat we blijven samenwerken zodat we elkaar beter begrijpen en meer van elkaar leren.
Ook bleek uit de antwoorden dat de verschillen minimaal zijn. Ook tradities zijn belangrijk en zinvol. In een wereld waarin de tegenstellingen soms scherper naar voren komen is het soms moeilijker om te marchanderen tussen wat wel en niet kan/mag. Tot nu toe is het ons gelukt en gaan we vol vertrouwen verder.
 
De toekomst….
Wij als werkgroep zien het nog steeds wel zitten alhoewel het vanuit onze gemeente niet zo gemakkelijk is om mensen in de werkgroep te krijgen.
Wij hebben u dus nodig!


Voor meer informatie kunt u terecht bij Aaltje Dijkstra, tel. 0518-451651.
E-mail:

OOMD

Op de foto: Anita Overal, Jan Wielenga, Greetje Roorda, Betty Veltman, Aaltje Dijkstra, Teije Jager en Jeroen van Olffen. Op de foto ontbreken Marco Conijn en Johannes Dikland.

terug