Gelegenheids-muziek-zang Gelegenheids-muziek-zang
Komend seizoen willen we u uitnodigen om enkele keren wat eerder bij elkaar te komen en onder leiding van Jetske Bakker een lied te oefenen. Zodra de orde van dienst bekend is, wordt het betreffende lied doorgegeven (per mail, of app) aan de “zangers-pool”.
lees meer »
 
We missen jou in de kerk We missen jou in de kerk
Wij missen jou…….wat mis jij in de kerk?
Graag willen we in gesprek komen met gemeenteleden die we missen tijdens de vieringen in de kerk. Het gaat om verschillende leeftijdsgroepen.

We denken aan de leeftijdsgroepen:
20 tot 30 jaar
30 tot 40 jaar
40 tot 50 jaar
50 tot 60 jaar
60 tot………..

Tijdens een brainstorm/gesprek in een kleine leeftijdsgroep komen we graag in contact met mensen die ons willen helpen om antwoorden te krijgen.

Geef je op dan gaan we samen afspreken.
Wij hebben jullie input en suggesties nodig.

Anneke Algra,
Annegy Idsinga,
Durk Dikland,
Aaltje Dijkstra

Jeroen van Olffen

Opgave via het opgaveformulier in de Bouwstenen. 
 
Singles in de kerk Singles in de kerk
In Nederland zijn ruim drie miljoen singles en ruim een derde van de huishoudens vormt een eenpersoonshuishouden. Ook in onze gemeente hebben we met deze situatie te maken. De groep “singles” is divers. 
We willen u/jullie graag uitnodigen voor 1 avond om” Single in de kerk zijn” te delen. 
 
lees meer »
 
Ochtendvespers Ochtendvespers
Eén keer in de maand en tijdens de adventsperiode en de veertigdagentijd zal de Bidstond uitgebreider zijn. We komen niet alleen vanaf 08.45 uur samen om te bidden, maar we komen samen in it Nije IJn’. We volgen een liturgie. We zingen en bidden samen en we delen de stilte. Aansluitend is er een wandeling vanuit de Kerk over de Earnseker. Een wandeling van een half uur (anderhalf kilometer) om stil te staan bij een tekst en een vraag die resoneert met onze spiritualiteit. De ochtend sluiten we dan weer af in de Kerk met koffie en een kort nagesprek. We zijn vrij om te delen met elkaar wat we hebben ervaren vanmorgen. Gewoon luisteren kan ook.

De data zijn 20 september, 18 oktober, 15 november, 29 november, 6 en 13 en 20 december. De verdere data komen in het Kerkblad en op de nieuwsbrief.
 
 
Daar preek je me wat Daar preek je me wat
Met regelmaat komen we een uurtje bij elkaar om met elkaar om na te praten over de dienst. Wat heeft u gehoord in de preek en wat neemt u ervan mee?
lees meer »
 
Lectoren Lectoren
We nodigen u graag uit om ook zo nu en dan een schriftlezing tijdens de kerkdienst te verzorgen. We willen dit komend seizoen samen met lectoren organiseren. 
lees meer »
 
Beluister... Beluister...
 
Passiestonden Passiestonden
In de Stille- of Goede week organiseren we op maandag-, dinsdag-, en woensdagavond passiestonden.
lees meer »
 
Vesperdiensten Vesperdiensten
Gedurende vier zondagen voor Kerst zullen er Adventsvespers worden georganiseerd. 
lees meer »
 
Seiderviering Seiderviering
Vlak voor Pasen organiseren we een ”Seiderviering”. Seider of Séder, wat is dat eigenlijk? Het is de maaltijd die de joden gebruiken voorafgaande aan het Paasfeest (Pesach). In de Stille- of Goede Week, op disndagavond 7 april 2020, organiseren we een “Seiderviering”.
 
lees meer »