Schuldhulpmaatje Schuldhulpmaatje

Het schuldhulpproject is een project waar we gemeenteleden zoeken die kortgezegd ‘maatje’ willen zijn van mensen met problemen die vaak van financiële aard zijn. Dit initiatief wordt al in heel veel plaatsen in Nederland uitgevoerd en wordt ondersteund door de landelijke kerk en Kerk in Actie.

Het komend seizoen vragen we hiervoor nadrukkelijk uw aandacht. Om ‘maatje’ te worden voor deze doelgroep kunt u voor meer informatie terecht bij de diakenen Fokke Hoeksma en Jan Kloosterman.

Kijk ook op
www.schuldhulpmaatje.nl voor informatie over dit project.

terug