Stap voor Stap Stap voor Stap
Na de succesvolle wandelingen van de afgelopen jaren, in de serie Stap voor Stap met de gemeenten Bitgum/Bitgummole/Marsum/Ingelum, Menaam, Dronryp en Berltsum, gaan we dit seizoen vrolijk verder wandelen. We gaan weer wandelen in en rondom verschillende dorpen. De wandelingen zullen plaatsvinden op een zondagmiddag.

De eerste keer vindt plaats op zondagmiddag 11 oktober 2020. We komen om 14.00 uur samen in Sint Jacobiparochie. Na een korte bezinning wandelen we met elkaar. Deze keer zal ook ds. Jeroen van Olffen erbij betrokken zijn.

Al wandelend willen we met elkaar van gedachten wisselen over een bepaald thema. Na de wandeling van ongeveer 5 km. is er tijd en ruimte om met elkaar koffie of thee te drinken en ervaringen uit te wisselen over het samen kerk zijn.

ijkt het u wat om eens mee te wandelen, dan kunt u zich opgeven. Begeleiding: Ali Stork. Opgave via het opgaveformulier in de Bouwstenen.
terug