Stap voor Stap Stap voor Stap

Na de succesvolle wandelingen van de afgelopen jaren in de serie Stap voor Stap met onze buurgemeenten Bitgum/Bitgummole/Marsum/Ingelum, Menaam en Berltsum, wandelen we dit in 2016/2017 vrolijk verder. We gaan weer wandelen in en rondom verschillende dorpen. De wandelingen zullen plaatsvinden op een zondagmiddag in de maanden november en maart. We beginnen de wandeling met een kort middaggebed en al wandelend willen we met elkaar van gedachten wisselen over een bepaald thema. Na de wandeling van ongeveer 5 kilometer is er tijd en ruimte om met elkaar koffie of thee te drinken en ervaringen uit te wisselen over het samen kerk zijn. Data: in de maanden november en maart (data en tijd volgen nog). Begeleiding: Ali Stork en ds. Arjan Bouwknegt.
 

terug