Over de activiteiten: bouwstenen Over de activiteiten: bouwstenen
De protestantse gemeente Menaam wil een levende gemeente zijn. 'Bouwstenen' is de naam van het programmaboekje met activiteiten die plaatsvinden binnen de protestantse gemeente Menaam. Voor kinderen, tieners, volwassenen en ouderen zijn er volop mogelijkheden om te groeien in geloof. Op die manier kunnen we samen gemeente zijn en kunnen we groeien in de relatie met elkaar en met God.
 

Inleiding bouwstenen 2019-2020

"Het goede leven"

Ik heb niets
Wat ben ik rijk
Ik kan niets
Wat mag ik leren
Ik doe niets
Een ander doet Mij
Ik zie niets
God laat mij zien
Ik hoor niets
Jezus zegt: je hoort bij mij
Ik heb geen woorden
Mijn leven is een getuigenis
Gods Geest is in mij.

Komend seizoen is het jaarthema van de landelijke kerk ”Het goede leven”. Daar hoort de subtitel bij: ”Gesprek over leven in het perspectief van Gods Licht”. Als plaatselijke gemeente sluiten we bij het jaarthema aan. Bij het goede leven gaat het niet om een Bourgondische leefstijl. Het goede leven is een andere verwoording voor een gezegend leven. De zaligsprekingen (Mattéus 5) zijn eigenlijk ”de goede woorden”. Voor wie het nakijken wil, in het Latijn staat er bij elk goed woord: Benedictus. Het goede Woord. God is goed te spreken over ons. Zó begint de Schepping. En de Evangelist Johannes begint er opnieuw mee. God is het Woord. Het Woord was goed en het Woord is goed. Het Woord is mens geworden. Jezus Christus is het goede Woord. Zijn naam mag rusten op onze lippen. Zijn bezieling vindt ruimte in ons hart. Het goede leven betekent juist nu dat we ons realiseren dat we gezegend zijn. Gods zegen is er voor de mensen die het nodig hebben. Ziekte komt niet van God. De inzet om te zorgen voor de zieken wel. God vertrouwt ons aan elkaar toe. We kunnen ons laten misleiden door alles wat anders is sinds enige tijd. We kunnen ons in de war laten brengen en wijzen op de chaos om ons heen. Maar we kunnen misschien ook juist nu zeggen: wat hebben we het goed.  Meer dan in het verleden krijgen we de ruimte om goed te doen. Ook verantwoordelijk gedrag hoort erbij. We doen er goed aan om elkaar te bemoedigen en te troosten. We doen er goed aan om ons te oefenen in onze relatie met God. We doen er goed aan door de lessen uit de Bijbel ter harte te nemen. Iedere sporter moet trainen om betere resultaten te bereiken. Dat is met alles zó. Zó is het ook met geloven. Niemand gelooft beter. Maar we streven er allen naar dat we erin groeien. Niemand komt als eerste over de finish. We hebben pas goed ons geloof beleden wanneer we de laatste ook helpen over de finishlijn heen te gaan. Het goede leven is het leven in het Licht van Jezus Christus. Hij zegt tegen ons: Goed ben jij. Laten we deze woorden ter harte nemen. Laten we God vragen om de wereld nogmaals een tijd van genade te schenken en laten wij de zegen doorgeven die wij ontvangen van Hem. 

Bouwstenen in corona-tijd
We verkeren in onzekere tijden. Bij alle voornemens en bij alle plannen houden we onze adem in. We zijn voorzichtig. Alles wat we van plan zijn is onder voorbehoud. Het is soms wel een wat beklemmend gevoel. Maar het is ook een stuk verantwoordelijkheid naar elkaar toe. Deze tijd is ook de tijd waarin we ons opnieuw realiseren wat Kerk-zijn en Christen-zijn betekent. Wanneer de kerk-gang, met zingen, niet meer vanzelfsprekend is, betekent dat dan dat we ons geloof niet meer kunnen delen? De activiteiten in de gemeente worden beperkt. Zo min mogelijk in de huiskamer en zoveel mogelijk in grote ruimtes. Wat zijn we dankbaar in onze gemeente met de prachtige kerkzaal ”It Nije Ein’ en de verdere faciliteiten. Zitten we op gepaste afstand? Zijn er steeds een maximum aan deelnemers? Kunnen we ook goede bijeenkomsten hebben zonder dicht bij elkaar te zitten? We zijn bezig Kerk-zijn opnieuw te ontdekken. Wat we nu meemaken is niet nieuw. Het is alleen voor ons de eerste keer. We kunnen veel leren van het kerk-zijn in de geschiedenis. Wat de toekomst ook brengen moge, Jezus Christus kwam voor de zieken, de kwetsbaren, de mensen met zorg. Dat is de verantwoordelijkheid waarin Hij ons de weg gewezen heeft. Nergens is Hij bang of zet Hij ons op tegen beleidsmakers en bestuurders. Hij is niet voor de wet en Hij is niet tegen de wet. Er is alleen de wet van de liefde. Liefde voor elkaar. Liefhebben beperkt niet. Liefhebben is de adem waardoor we leven en leven doorgeven. De Liefde van God is de adem van het jaar.

Alle activiteiten van het seizoen 2020/2021 zijn onder voorbehoud. Mits de omstandigheden het toelaten. We hebben besloten dat niet bij elke activiteit te benoemen. De data zijn eveneens onder voorbehoud. We vragen u nog meer dan de afgelopen jaren de berichten in het Tsjerkeblêd, de nieuwsbrief en de website goed in de gaten te houden. We zullen proberen de agenda zo goed mogelijk aan te bieden. Opgave voor activiteiten is noodzakelijk. Wanneer er iets wijzigt kunnen we u informeren. Kerk-zijn in corona-tijd is niet anders dan Kerk-zijn in andere tijden. Als volgelingen van Jezus Christus weten we van de toekomst waarin ”we zien wel” niet meer aan de orde zal zijn. Doe vandaag, want of het morgen nog kan is maar de vraag. Doe vandaag mee. Geloven is onderweg-zijn. Kerk-zijn is vooruitgaan in het tempo van de langzaamste. Maar anders dan in de wereld is het gaan op de Weg van God niet de kracht van zwakke schakels maar de Kracht van Hij die ons samenbindt. God werkt het liefst met mensen die niet overtuigd zijn van hun eigen kunnen. Het is Gods Geest zelf die ons mens laat zijn zoals Christus ons bedoeld heeft. We wensen en bidden elkaar een gezegend nieuw seizoen toe.

Ds. Jeroen van Olffen

 
terug