Zondag 16 mei 2021  om 9.30 uur
Voorganger: pastor mw. H. Leeuw, Workum
zondag Exaudi- reserveren online
Ouderling: mw. Anneke Algra-Gillebaard
Organist: mw. J. Bakker-Reitsma

16 mei Exaudi
Voorganger: mw. H. Leeuw, Workum
Organist: mw. Jetske Bakker-Reitsma
Diaken: mw. A. Algra-Gillebaard
Kleur: wit
Diaken: B. Veenstra
Collecte: Orgelfonds (beheer)

terug