Begraafplaats Begraafplaats
Rondom de kerk is een begraafplaats ingericht voor circa 1500 graven en een urnenmuur met 16 urnen nissen.

Informatie over het regelen van een begrafenis

  • Voor informatie over een nieuw graf of urn en nis en het eventueel uitzoeken/reserveren hiervan kunt u contact opnemen met de koster.
  • Voor al uw vragen en informatie over het regelen en begeleiden van een begrafenis kunt u contact opnemen met Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Menaldum-Slappeterp. We hebben als gemeente een heel goede samenwerking met deze vereniging. De relatie bestaat al sinds het begin van de vorige eeuw.

Informatie over bestaande graven

Wilt u informatie over een van de bestaande graven? Maaike de Boer regelt de administratieve kant. Zie bij Contact onder Begraafplaats voor haar gegevens. 
 

Prijslijst begrafenis/begraafplaats/urnenmuur 

Hier vindt u een actuele prijslijst m.b.t. alles rondom begraafplaatsen, begrafenis en urnenmuur. 


Beheer begraafplaats

In 2016 heeft het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Menaam besloten het reglement voor het kerkhof aan te passen en een beleid op te stellen met het oog op een voor de toekomst verantwoord gebruik van het kerkhof, maar ook voor een betere waarborg van de historische waarden van het kerkhof. Lees het reglement 


 
terug