Welkom bij protestantse gemeente Menaam Welkom bij protestantse gemeente Menaam
Maak kennis met de protestantse gemeente Menaam. Blijf via deze website op de hoogte van nieuws, actuele kerkdiensten en diverse activiteiten. We willen een levende gemeente zijn, voor jong en oud, waarbij we omzien naar elkaar en samen groeien in geloof. Graag zien we u/jou tijdens onze erediensten of een van de activiteiten!
 
Samen zijn we kerk

Samen zijn we kerk

Op dit moment steunt de Diaconie het project van Modavië van Kerk in Actie.

Fryslân foar Moldavië van Kerk In Actie. De volgende projecten worden gesteund:

  • Bethania – opvang voor kinderen en ouderen;
  • Molovan Christian Aid (MCA) – kerken ondersteunen bij diaconale initiatieven, jongeren trainen om ouderen te helpen;
  • Homecare – verlenen van thuiszorg aan mensen die ongeneeslijk ziek zijn en kennis delen;
  • Youth for Christ – opvang en ondersteuning van kinderen en jongeren om hen te laten weten dat ze geliefd zijn en betrokkenheid over en weer vergroten.
     

Wilt u ons steunen . Maak uw gift over op IBAN: NL20 INGB 0003 1286 86

tnv.: Diaconie Protestantse Gemeente Menaam ovv “Gift Moldavië”.
Alvast hartelijk bedankt.  

 
Deel station Menaam

Deel station Menaam
 
Nieuwsbrief ontvangen? Nieuwsbrief ontvangen?
We willen in deze tijd graag met elkaar in verbinding blijven. We proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te houden via onze nieuwsbrief. Wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen? Geef het aan door een mail te sturen naar nieuwsbriefmenaam@gmail.com