Tsjerkepaad 2018 Tsjerkepaad 2018

Altijd al eens in een andere kerk willen kijken? Leg dan deze zomer de 'Kunst in Kerken' route af. Het 'Tsjerkepaad' is dit jaar van 7 juli t/m 8 september van 13.30 -17.00 uur. De toegang is gratis.

Kunst in Kerken is een jaarlijks terugkerende initiatief waarbij historische kerken worden (her)gebruikt als podium voor beeldende kunst. Dit jaar zijn er andere kerken aan de route toegevoegd en bieden een nieuw perspectief op het Noordwest Friese landschap. Volg de eeuwenoude dijken en paden en laat u verrassen door het eigentijdse werk van verschillende Friese kunstenaars.

De noordelijke route loopt van Berltsum, Wier, Minnertsga, Pietersbierum, Dongjum, Ried, Dronryp en Menaam en is ca. 41 kilometer. De zuidelijke route, van ca. 32 km loopt via Deinum, Blessum, Leons, Baard, Winsum, Easterlittens, Mantgum en Boksum. Beide routes zijn uiteraard ook in delen af te leggen en zo korter te maken. Neemt u ook een kijkje in één van de kerken van het Tsjerkepaad? Van harte welkom!!

 
OPROEP OPROEP

Per direct vrijwilligers Tsjerkepaad gezocht vanaf za 14 juli!

Dit jaar doet ook de kerk van Menaam weer mee aan het Tjserkepaad. Alle zaterdagmiddagen in de Tsjerkepaadperiode is de kerk open voor publiek. De eerste zaterdag was 7 juli, de laatste is 8 september a.s. Een ieder kan onze verbouwde kerk komen bekijken. Ook alle Menamers worden uitgenodigd om in deze periode eens binnen te lopen.

Om de gasten iets over de geschiedenis van de kerk en / of het orgel te vertellen en koffie of thee aan te bieden, zijn we per direct dringend op zoek naar een aantal gastheren/gastvrouwen, die één of meerdere keren een zaterdagmiddag beschikbaar willen zijn. De kerkenraad zorgt voor informatiemateriaal in de vorm van één of meer foldertjes.
Wilt u zich opgeven of wenst u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met Durk Dikland, tel. 0518-451893.
 

 
PKN Menaam PKN Menaam

Maak kennis met de protestantse gemeente Menaam. Blijf op de hoogte van nieuws en actuele kerkdiensten en lees over de diverse activiteiten. We willen een levende gemeente zijn, voor jong en oud, waarbij we omzien naar elkaar en samen groeien in geloof. Graag zien we u/jou tijdens onze erediensten of een van de activiteiten. 

 
Boek Bespiegelingen Boek Bespiegelingen

Eind 2017 is het boekje 'Bespiegelingen' uitgebracht en de opbrengst ervan is voor de omkeercollecte. In het boekje staan eigentijdse overdenkingen, geschreven door ds Jeroen van Olffen. Een deel van de opbrengst is bestemd voor de inrichting van de verbouwde kerk. U kunt het boekje bestellen voor € 12,50 per stuk. Er zijn nog exemplaren van het boek te verkrijgen: via de predikant of of in de kerk.

 
Volg ons op Facebook!

Volg ons op Facebook!

Kijk op www.facebook.com/kerkmenaam