Bouwstenen: activiteiten in de gemeente Bouwstenen: activiteiten in de gemeente

De protestantse gemeente Menaam wil een levende gemeente zijn. Dat betekent dat er - naast de kerkdiensten - ook diverse activteiten worden georganiseerd. 

'Bouwstenen' is de naam van het programmaboekje met activiteiten die plaatsvinden binnen de protestantse gemeente Menaam. Voor kinderen, tieners, volwassenen en ouderen zijn er volop mogelijkheden om te groeien in geloof. Op die manier kunnen we samen gemeente zijn en kunnen we groeien in de relatie met elkaar en met God.

Voorwoord Bouwstenen 2015-2016
Bouwstenen hebben cement nodig. De bouwsteen heeft ook een fundament nodig. Het fundament van gemeente-opbouw is Jezus Christus. Hij is onze hoeksteen. De bouwsteen is het materiaal dat we aanbieden bij elke activiteit. Het cement bestaat uit drie onderdelen. Normaliter uiteraard water, cement en zand. Soms ook klein grind of zelfs kiezels en bewapening. Maar dan krijg je beton.... Geestelijk gesproken bestaat ons cement uit: gebed, doen en overdenken. Het gebed is nodig om ons open te stellen voor wat ons wil vertellen. Het doen is het verbinden. Geloven doe je niet alleen. Geloven doe je samen. Jezus Christus verzamelde de leerlingen om zich heen. Hij leerde ons ook niet om in ons ééntje de wereld in te trekken, maar twee aan twee, gezamenlijk. Verbinden is het gesprek zoeken met elkaar en daarin ook het gesprek met God te vinden. Het ’overdenken’ is de tijd die we nodig hebben om alles te verwerken. Ook cement moet rusten. Ook cement moet uitharden.

Er zijn zoveel gelegenheden om te groeien in geloof. Door de wekelijkse erediensten en de andere activiteiten in de kerk. Maar ook door de bijeenkomsten thuis en in het persoonlijk gesprek. Overdenken, nadenken en bezinnen. Omdat geloven niet vanzelfsprekend is. Zoals een plant water nodig heeft... en voeding, zo hebben ook wij dat nodig. 

Namens de kerkenraad nodig ik u van harte uit te bekijken of er iets voor u bij zit. We hopen dat u mogelijkheden ziet om mee te doen. De meeste activiteiten worden georganiseerd door de Protestantse Gemeente te Menaam. Er staan ook activiteiten in die worden georganiseerd door het Oecumenisch Overleg Menaam Dronrijp en regionaal. 

Gods zegen, 
Ds. Jeroen van Olffen

terug