Verhuur ruimtes Verhuur ruimtes
Het is mogelijk de kerk als ruimte te huren of een gedeelte ervan (consistorie of transept). Ook kan de catering door ons verzorgd worden. 

Bekijk hier de prijstlijst d.d. 2020.

Voor prijzen rondom begraafplaatsen/begrafenis, klik hier.  
 
 
Over de kerk Over de kerk
Hier vindt u informatie over de historie van de kerk, de begraafplaats, het gebruik van de kerkradio en maakt u kennis met onze predikant. 

Visie van de protestantse gemeente Menaam

De Protestantse Gemeente van Menaam wil een christelijke geloofsgemeenschap zijn, uitgaande van de Bijbel als leidraad voor hun leven. Een gemeente die in onderling vertrouwen bezig is, saamhorigheid bevordert, maar wel ieder mens in zijn waarde wil laten. Die graag de mensen actief wil betrekken bij het kerkenwerk en die openstaat voor ideeën van jong en oud. Een gemeenschap verankerd in zijn omgeving en met een open blik naar buiten.

Beleidsplan

In het beleidsplan staat het beleid rondom zaken als verkiezing van ambstdragers, ouderlingen, diakenen en predikanten. Ook vindt u er informatie over de werkwijze van de kerkenraad, de samenstelling van kerkdiensten en vermogensrechtelijke aangelegenheden. 

Download het beleidsplan