zondag 25 juni 2023 om 9.30

Eredienst
Voorganger(s): Ds. O. Mulder, Balk
Organist: Dhr. A. de Boer

Zondag 25 juni, 09.30 uur
Voorganger: Ds. O. Mulder, Balk
Organist: De heer A.de Boer
Ouderling: mevrouw K. Klaver
Diaken: familie A. Posthumus
Collecte: Kerk-in-Actie Werelddiaconaat, Colombia.
Kleur: groen

terug