zondag 3 december 2023 om 9.30

Eerste Advent
Voorganger(s): Ds. J.P. van Olffen
Organist: Mw. J. Bakker-Reitsma

Zondag 3 december 09.30 uur  1ste Advent
Voorganger: ds. J.P. van Olffen
Organist: mevrouw Jetske Bakker-Reitsma
Ouderling: mevrouw Anneke Algra-Gillebaard
Diaken: De heer Jan Kloosterman
Lector: familie Coster
Collecte: Kinderen In De Knel (KIA), Oeganda, nieuwe kansen voor straatkinderen.
Bijbel Basics Rooster: Lucas 1:5-25 De priester Zacharias krijgt een bijzondere boodschap.
Kleur: paars
Er is koffiedrinken na de dienst
Er is vanmorgen ook Daar preek je me wat.

terug