Werkgroep Liturgisch bloemschikken Werkgroep Liturgisch bloemschikken
Vaak ziet u bij speciale diensten een liturgisch of symbolisch bloemstuk of schikking staan. Een kleine groep vrijwilligers komt regelmatig samen om met onze predikant te bespreken welke speciale diensten in aanmerking komen voor een symbolisch of liturgisch stuk.
Ook mag dat natuurlijk aangevraagd worden door een vereniging of een gemeentelid. Samen als werkgroep zoeken we dan naar een geschikt liturgisch stuk met de betekenis ervan. De betekenis wordt door onze dominee altijd uitgelegd in de dienst. Ook komt de betekenis in het Tsjerkeblêd en achteraf een foto. Als de bloemen zijn ingekocht gaan we het stuk in de kerk maken een paar dagen voor de speciale dienst. Vaak zijn we verrast door het resultaat. We merken als werkgroep dat het erg wordt gewaardeerd. Daarom zijn we blij dat we ook het komende seizoen aan het werk mogen gaan. Vorig jaar hebben we als werkgroep ook een workshop kerst/advent (liturgische schikking) verzorgd.

Graag willen we op verzoek van gemeenteleden opnieuw een workshop aanbieden. Dit keer gaan we in de herfst bijeenkomen. We denken daarbij aan ’Dankbaarheid’ voor gewas en arbeid. Als u denkt: ”die werkgroep spreekt mij aan, of ik wil meedoen aan de workshop”, dan bent u van harte welkom en wordt u na opgave uitgenodigd. U kunt zich opgeven via het opgaveformulier in de Bouwstenen.
terug