Werkgroep Liturgisch bloemschikken Werkgroep Liturgisch bloemschikken

De werkgroep liturgisch bloemschikken levert een bijdrage aan bijzondere ere diensten en kerkelijke hoogtijdagen door middel van een liturgisch bloemstuk.

In de kerkelijke traditie hebben bloemen lange tijd een rol gespeeld om het verhaal van het Evangelie te vertellen. Bloemen kregen een symbolische duiding. Sinds enige jaren is er hernieuwde aandacht gekomen voor de mogelijkheid om met bloemen en materialen de geloofsinhoud uit te drukken.
Kleuren, vormen lijnen en karakter van bloemen en planten hebben een speciale betekenis. Deze worden gebruikt om aan bijzondere kerkdiensten een eigen, speciale bijdrage te leveren. Onze cultuur kent zeer veel symboliek, die extra betekenis kan geven aan de aankleding van religieuze evenementen. 
Met symbolisch schikken is het belangrijk een goede keuze te maken uit de grote variatie aan vormen, materialen, kleuren, bloem en groen, enz., alles passend bij het uit te beelden thema, om de zeggingskracht te vergroten. Vaak is het goed de ‘kunst van het weglaten’ toe te passen om alleen dát tot uitdrukking te brengen wat de kern van het thema is.

Bekijk foto's van Liturgisch bloemschikken Afsluiting kerkelijk jaar en Advent

Contactpersoon is:
Lammy Douma
E: