Oecumenische gesprekskring Oecumenische gesprekskring
Oecumenische gesprekskring Bitgum e.o., Berltsum, Menaam en Dronryp e.o. In het najaar gaat de oecumenische gesprekskring voor alle vier dorpen, inclusief de RK-parochie, weer van start.
lees meer »
 
Oecumenische vieringen Oecumenische vieringen
Een aantal enthousiaste parochianen van de RK kerk en gemeente leden van de Protestantse kerk uit Menaam en Dronryp organiseren al jaren drie keer per jaar een oecumenische viering. Als u hier ook aan mee wilt werken, dan kunt u zich hiervoor opgeven. We hopen dat er gemeenteleden zijn die hier iets voor voelen!
lees meer »
 
Stap voor Stap Stap voor Stap
Na de succesvolle wandelingen, van de afgelopen jaren, in de serie Stap voor Stap met onze buurgemeenten Bitgum/Bitgummole/Marsum/Ingelum, Menaam en Berltsum, gaan we dit seizoen vrolijk verder wandelen.
lees meer »