Ouderenmiddag (50+) Ouderenmiddag (50+)
In het winterseizoen worden er weer ouderenmiddagen in de grote zaal van Nij Statelân georganiseerd. Deze interkerkelijke kring staat open voor alle geïnteresseerden. Ook bewoners van buiten de instelling zijn hartelijk welkom.

Komend seizoen laten we ons leiden door het thema “Vrienden in de Bijbel”. We komen samen op woensdagmiddag vanaf 14.30 uur. Er is koffie en thee.
De data zijn:
 
Woensdag 11 september  
Woensdag 9 oktober  
Woensdag 13 november  
Maandag 9 december Kerstzang
Woensdag 8 januari 2020  
Woensdag 19 februari Jaarthema
Woensdag 18 maart  
Woensdag 15 april  
Woensdag 13 mei  
Woensdag 17 juni  
       


Voorbeelden van vrienden in de Bijbel
- David en Jonathan (1 Samuël 18)
- Maria en Martha en Lazarus (Johannes 11:3, 5)
- De drie vrienden van Daniël.
- Henoch en God (Genesis 5:22)
- Noach en God (Genesis 6:9-10)
- Job en de drie vrienden (Elifaz, Bildad en Sofar)
- Jezus noemt zijn leerlingen vrienden: Lukas 12:4, Mattéus 28:10 en Marcus 10:24
- Spreuken over vriendschap (17:9, 17:17, 18:24, 27:9, 27:10, 25:17)

Opgave via het opgaveformulier in de Bouwstenen.
terug