Ouderenbijeenkomsten (50+) Ouderenbijeenkomsten (50+)
In het winterseizoen worden weer diverse ouderenmiddagen georganiseerd.
Komend seizoen laten we ons leiden door het thema “Ontmoetingen”.
 
- 26 sept.    Drie mannen komen bij Abraham en Sara. (Genesis 18)
- 31 okt.      Jezus ontmoet Mozes en Elia. (Lukas 9)
- 28 nov.     Izaäk ontmoet Rebbeca.
Liefde op het eerste gezicht. (Genesis 24)
- 12 dec.     De ontmoeting met Melchisedek. (Genesis 14)
- 30 jan.      Groothuisbezoek.
- 27 febr.     David ontmoet Abigaïl. (1 Samuël 25:24)
- 27 mrt.     Ruth komt bij haar man, de koning.
- 10 april    De ontmoeting van Maria bij het graf van Jezus.

We zingen en bidden samen. Er is een verhaal en we hebben een gesprek met elkaar. We komen samen op woensdagmiddag van 15.00 uur tot 16.30 uur in de Grote Zaal van Nij-Statelân

Data: woensdagmiddag 26 september, 31 oktober, 28 november, 12 december, 30 januari, 27 februari, 27 maart en 24 april.

Tot ziens,
Ds Jeroen van Olffen.
Mevrouw Annegy Idsinga-Baarda.
terug