Kindernevendienst Kindernevendienst
De kindernevendienst verzorgt iedere zondag (behalve in de zomervakantie en als er geen kerkdienst in Menaam is) een eigen dienst voor de kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12  jaar.


 
lees meer »
 
Tienerdiensten Tienerdiensten
Voor de tieners is er een aparte tienerdienst. Op een eigentijdse wijze bespreken we onderwerpen die met God, onszelf, het geloof te maken hebben. 

 
lees meer »
 
Ouderenmiddag Ouderenmiddag
We sluiten aan op het jaarthema van de landelijke kerk, “Ga Mee”. Komend seizoen horen we over reisverhalen in de Bijbel. Elke middag wordt georganiseerd op een woensdag. Meestal de laatste woensdag van de maand. We beginnen om 15.00 uur. (Net zo als de weeksluitingen).
lees meer »
 
Groot huisbezoeken Groot huisbezoeken
Komend seizoen hopen we weer in januari Groot Huis Bezoeken te organiseren. We komen bij elkaar aan de hand van het jaarthema “Ga mee”.
lees meer »
 
Belijdenis doen Belijdenis doen
Bij de belijdeniscatechisatie bereiden we ons er op voor om je geloof te belijden ten overstaan van de gemeente. Dit gebeurt zo mogelijk in de viering met Pasen of met Pinksteren. Misschien overweegt u om mee te gaan doen. Misschien is het zelfs nog fijner om het samen met iemand te doen die u kent en die ook bezig is met het geloof. 
 
lees meer »
 
Bid je mee Bid je mee
Elke vrijdagochtend is er een bidstond. We komen samen in de kerk. De bidstond begint om 08.45 uur en duurt uiterlijk tot 09.30 uur. We delen met elkaar onderwerpen om voor te bidden. We lezen de Dagteksten uit het gebedenboekje van de Hernhutters. We zijn samen stil en we doen voorbede. Ook gemeenteleden kunnen verzoeken om voorbeden tijdens deze bidstonden. We zoeken de stilte en het aangezicht van God. U hoeft zich niet op te geven voor deelname. Tijdens de schoolvakanties is er geen bidstond.