Ouderenmiddag Ouderenmiddag
We sluiten aan op het jaarthema van de landelijke kerk, “Ga Mee”. Komend seizoen horen we over reisverhalen in de Bijbel. We hebben de volgende bestemmingen voor u.
​​​​
Onze eerste reis is met Noach. Dit is het oudste reisverhaal in de Bijbel. God wil vernietigen? Ondanks alles, ondanks de mens, Hij geeft de mensheid opnieuw een kans. Mozes en zijn gezin. Ze bouwen een boot. Een boot bouwen? Zijn ze gek geworden? In vertrouwen op de God ook al weet je niet wat de toekomst brengt.

Het volgende reisverhaal gaat over de torenbouw van Babel. Kan de Babylonische spraakverwarring tot zegen zijn? Ga op weg! Blijf niet op dezelfde plek. Zou God er een bedoeling mee hebben dat we verschillende talen spreken? Het betekent dat we heel goed moeten luisteren naar elkaar. Is dat niet het geheim van ons mens-zijn?

Verder begint onze reis met Abraham. Hij wordt geroepen om weg te gaan uit Ur, het land der Chaldeeën. Wie was hij daar? Wat was hij daar? Hij moet alles achterlaten. Ur betekent “vuur”. Door vuur verdreven? Of het vuur dat hem aanvuurt om niet op dezelfde plek te blijven. Ga het onbekende tegemoet. Een reis waarin je een stem hoort, maar je weet nog niet Wie het is. Je innerlijke drijfveer? Intuïtie? Of op de vlucht? Abraham leert te vertrouwen.

We gaan meerdere keren met Abraham mee. We horen over zijn reis onderweg. We ontmoeten Abraham en zijn zoon Izaäk. Dan komt er een cruciaal moment in hun leven. Moet Abraham zijn zoon opofferen? Dit mag niet. Dit kan God toch niet van hem vragen? In het gesprek zal het ook gaan over onze pijn. Wanneer wij te grote offers moeten brengen. We smeken God. Waar is in mijn leven het bokje dat vastzit in de struiken?

Het volgende reisverhaal is met de achterkleinzoon van Abraham. We gaan op reis met Jozef. Je voelt je verkocht. Er wordt je onrecht aangedaan. Maar juist met jou heeft God een plan. Ook de tijd waarin je kansloos lijkt te zijn gebruikt God voor zijn plan. En daar heeft Hij ons allen voor nodig.

Na een periode van rust in de Bijbel horen we weer over een reiziger. Het is Mozes. Hij gaat op weg. Hij heeft het Licht gezien. Een stem. Een opdracht. De struik staat in brand. Vuur dat niet verteert. We ontmoeten God.

Vele generaties later speelt het dan volgende reisverhaal zich af. We horen over David bij de grotten van Ein Gedi. Hij houdt zich schuil voor zijn vijand, Saul. Saul staat hem naar het leven. Dan krijgt David de kans om zich te wreken. Maar hij wreekt zich niet? Is het lafheid of juist wijsheid? Heb je vijanden lief. Zó voorkomen we dat we ons het oordeel toe-eigenen dat ons niet toekomt. Het is aan God om te oordelen.

De zoon van koning David, koning Salomo, krijgt bijzonder bezoek. Zij maakt er als het ware een wereldreis voor. Het is de koningin van Sheba. Zij wil die beroemde Salomo wel eens even ontmoeten. Ze maakt een lange reis. De gebeurtenis begint als een liefdesverhaal. Maar koningin Sheba neemt ook haar goden mee. Dit is het begin van het einde.

Er is ook een bekend reisverhaal over een profeet. Het is Jona. Jona zegt: nee nee nee, ik ga niet op reis. Maar God krijgt hem tóch precies dáár waar Hij hem hebben wil.

Een andere profeet – veel minder bekend – is Ezra. Een profeet in de dagen dat de Israëlieten terugkeren uit de ballingschap. Een verhaal over opbouwen. Opnieuw beginnen. Als je alles kwijt bent. Maar je krijgt ook een nieuwe kans.

In december gaat het over Jezus. We raken nooit verveeld om te lezen en te praten over Zijn geboorte. Ik zie zijn ouders op weg naar Bethlehem. Een reisverhaal dat we lezen voor Kerst. Een verhaal over verwachtingen. Maria is zwanger. Straks krijgt ze een kind, de Zoon. Hoe leven wij? Verwachten wij Deze die komen zou, de Zoon, Jezus Christus?

Jezus. Nauwelijks geboren, wordt Hij meegenomen naar Egypte. Een reisverhaal over mensen op de vlucht. Een verhaal over asiel. Wie herbergt de vluchteling? Is er plaats in de herberg? (Dit onderwerp hoeft niet politiek te worden uitgewerkt. Kan ook meer persoonlijk blijven. Geef ik ruimte aan de mensen die ik tegenkom? Wil ik ze leren kennen? Óf…. Wanneer ben ik zelf op de vlucht?

Jezus gaat als twaalfjarige met zijn ouders naar Jeruzalem. Het hoort erbij. Zoals bij ons de doop erbij hoort, met Kerst naar de Kerk gaan, en misschien nog wat meer. We gaan praten over hoe deze ervaringen van vroeger ons vandaag kunnen helpen. De teksten die we kennen, de liederen, de gebeden. We kijken ook naar een tekst die de meeste mensen kennen: Het Onze Vader.

Het nieuwe testament staan er reisverhalen. Het nieuwe Testament is eigenlijk zelfs de gids voor de grootste reis die wij met elkaar sinds Pinksteren maken. Hier begint ons onderweg zijn. Jezus zendt ons uit om de wereld in te gaan. We krijgen de opdracht om het Koninkrijk van God te verkondigen. Maar wat is dat dan?

We praten over Paulus die op weg is naar Damascus. En dan krijg je een visioen. Maar vooral: je wordt verblind. Ga terug. Keer om! Verander het doel van je reis. Vecht niet tegen Jezus, maar vóór Hem.

Paulus, Schipbreuk. Malta. Paulus als Mozes. Mozes bracht het volk naar het beloofde land. Paulus brengt Gods belofte voor de wereld naar Rome.

Elke middag wordt georganiseerd op een woensdag. Meestal de laatste woensdag van de maand. We beginnen om 15.00 uur. (Net zo als de weeksluitingen).
 
terug