Groot huisbezoeken Groot huisbezoeken
Komend seizoen hopen we weer in januari Groot Huis Bezoeken te organiseren. We komen bij elkaar aan de hand van het jaarthema “Ga mee”. Elk jaar geven we de deelnemers van tevoren een opdracht. De opdracht voor komend seizoen is: neem een lied mee. Neem ons mee en vertel ons over een lied waar u een persoonlijke band mee hebt. Een lied dat u raakt. Een lied dat voor u een bijzondere herinnering en verwachting oproept. Niet: Zeg het met woorden, maar zing het uit!

Dominee zal proberen, wanneer de liederen van tevoren bekend zijn, om bij elk Groot-Huis-Bezoek de liederen ook te projecteren of af te drukken op een blaadje voor de deelnemers. Komt altijd goed. Wees ook niet bezorgd of u hetzelfde lied mooi vindt als een andere deelnemer. Uw verhaal is uniek. Daar luisteren we naar.

We hopen na enkele jaren waarop het niet mogelijk was weer bij mensen thuis te komen. Wilt u bij uw opgave aangeven of u ook gastheer/gastvrouw kunt zijn?
 
terug