Tienerdienst Tienerdienst
Op zondag 30 september beginnen we weer met de tienerdiensten. De kinderen van tien jaar en ouder komen direct bij het begin van de dienst in de eigen ruimte bij elkaar.

De tienerdienst wordt twee à driewekelijks georganiseerd. Op een eigentijdse wijze bespreken we onderwerpen die met God, onszelf, het geloof te maken hebben. We maken daarbij geregeld gebruik van de multimedia. Aan het eind van de dienst komen we samen met de kinderen van de kindernevendienst terug in de kerk. 
We sluiten het seizoen af met een uitstapje.

De data in het najaar zijn: 30 september; 21 oktober; 4 en 18 november; 2 en 16 december. De verdere data worden nog bekend gemaakt.

Het komend seizoen hebben we er na overleg voor gekozen om deze groep tieners als compleet te beschouwen. Deze groep wordt niet verder uitgebreid. Maar we hebben wel een ander plan! We gaan volgend seizoen een nieuwe groep starten!

Om een groep te laten starten en niet druppelsgewijs op basis van verjaardagen,  hebben we ervoor gekozen om de hele huidige groep 6 van de basisschool te laten starten in september 2019. Er zullen dan al kinderen 10 jaar zijn, anderen moeten het nog worden. Wel zijn deze kinderen als groep van school bekend met elkaar. Op deze manier hopen wij meer aan te sluiten bij leeftijd en beleving.
 
Namens de leiding van de tienerdienst: Thea Hoekstra en Annelies Stienstra.
terug