PKN Menaam PKN Menaam
Maak kennis met de protestantse gemeente Menaam. Blijf op de hoogte van nieuws en actuele kerkdiensten en lees over de diverse activiteiten. We willen een levende gemeente zijn, voor jong en oud, waarbij we omzien naar elkaar en samen groeien in geloof. Graag zien we u/jou tijdens onze erediensten of een van de activiteiten. 
 
Advent & Kryst 2019 Advent & Kryst 2019
In de decembermaand zijn er volop bijzondere vieringen in de kerk van Menaam. Van harte welkom iedereen!

 
Uitnodiging Gemeenteavond Uitnodiging Gemeenteavond
De kerkenraad nodigt alle leden van harte uit voor de gemeenteavond op maandag 25 november 2019 om 19.45 uur in de kerk van Menaam. 
Ontvangst 19.30 uur met koffie of thee. 

Agenda
Opening door de voorzitter Ds. van Olffen
Mededelingen
Begroting 2020 Diaconie
Begroting 2020 Kerkrentmeesters
PAUZE
Beleidsplan jeugd
Presentatie door Boukje Fokkema over haar werk in Rusland
Rondvraag
Sluiting en informeel samenzijn

Namens de Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Menaldum Klaas de Graaf, voorzitter Paulien de Vries – Bakker, scriba.

De begrotingen 2020 liggen vanaf 17 november ter inzage in de consistorie
 
Martin Brand kerkentour Martin Brand kerkentour
De bekende gospelzanger en spreker Martin Brand komt op zondag 1 december met zijn kerkentour ‘Mag ik deze dans?’ naar de protestantse gemeente in Menaam! Een laagdrempelige dienst, voor jong en oud, gelovig, ‘zoekend’ of geïnteresseerd. 
lees meer »
 
Volg ons op Facebook!

Volg ons op Facebook!
Kijk op www.facebook.com/kerkmenaam