Vluchtelingenhulp Menameradiel Vluchtelingenhulp Menameradiel

In het voorjaar van 2016 zijn de diaconieën in Menameradiel benaderd door Irene Langendijk uit Bitgum met de vraag om een fonds op te richten voor de vluchtelingen in de gemeente Menameradiel. Acht diaconieën uit de gemeente hebben hun medewerking hieraan toegezegd. Wat houdt dit fonds nu in? Vluchtelingen kunnen in bijzondere gevallen een beroep doen op dit fonds op het gebied van huisvestiging of andere zaken waar geen ander potje voor is. Naast het fonds is er natuurlijk meer nodig om de vluchtelingen te helpen. Denk hierbij aan het leren van de taal, het leren van de gebruiken in ons land/dorp. Zo zijn er tal van voorbeelden waar de vluchtelingen ondersteuning in zouden kunnen krijgen. Zou u vluchtelingen willen helpen en begeleiden? U kunt dit aangeven bij de diakenen. Ook is het beschikbaar stellen van goederen welkom. Denk hierbij aan fietsen, laptops, huisraad et cetera. Voor meer informatie kunt u terecht bij de diakenen Fokke Hoeksma en Jan Kloosterman.

terug