Visie en beleid Visie en beleid

Hieronder vindt u onze visie, het beleidsplan en de privacyverklaring. 

Visie van de protestantse gemeente Menaam

De Protestantse Gemeente van Menaam wil een christelijke geloofsgemeenschap zijn, uitgaande van de Bijbel als leidraad voor hun leven. Een gemeente die in onderling vertrouwen bezig is, saamhorigheid bevordert, maar wel ieder mens in zijn waarde wil laten. Die graag de mensen actief wil betrekken bij het kerkenwerk en die openstaat voor ideeën van jong en oud. Een gemeenschap verankerd in zijn omgeving en met een open blik naar buiten.
 

Beleidsplan

In het beleidsplan staat het beleid rondom zaken als verkiezing van ambstdragers, ouderlingen, diakenen en predikanten. Ook vindt u er informatie over de werkwijze van de kerkenraad, de samenstelling van kerkdiensten en vermogensrechtelijke aangelegenheden. Download het beleidsplan (herziene versie oktober 2019)
 

Doopboekje

Het 'doopboekje' is bedoeld om na te denken over de betekenis van de doop en de voorbereiding op de doop van kinderen. Ook wordt de gang van zaken voor en tijdens een doopdienst hierin uitgelegd. 
 

AVG privacy

Voor de Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten is privacy en een veilige omgeving van groot belang. Een privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen de kerk. Betrokkenen kunnen in deze verklaring lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt. Deze verklaring beschrijft tevens de rechten die een betrokkene met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens heeft en wie daarvoor de contactpersoon bij de kerk is. Lees de privacyverklaring van PKN Menaam

 

terug