Gemeentegroeigroep Gemeentegroeigroep

Komend seizoen gaan we weer met een Gemeente Groei Groep van start. Het nieuwe jaarthema voor de groeigroepen voor 2017/2018 is 'De hoop die in ons leeft'.
Het materiaal is samengesteld op basis van de eerste brief van Petrus, een brief waar je veel van je eigen leven in zult herkennen
Petrus schreef zijn brief aan christenen uit de eerste eeuw, een tijd die veel lijkt op de onze. De rode lijn door het nieuwe boekje wordt de vraag hoe je christen kunt zijn als je in de minderheid bent en hoe je in een verwarrende tijd als de onze kunt leven vanuit de hoop van het evangelie. In het boekje worden ook ‘Hoopvolle verhalen’ opgenomen van christenen in kerk en samenleving.
Al meer dan 15 jaar geeft het EW gespreksmateriaal uit dat gebruikt wordt door groeigroepen en gesprekskringen in en buiten de PKN. We komen vierwekelijks samen bij een van de deelnemers.
In de Groeigroep zingen en bidden we samen. Er is ruimte voor ons persoonlijk verhaal. Het doel is elkaar beter te leren kennen en te groeien in onze relatie met God. We laten ons inspireren door Jezus Christus en we stellen ons op voor de werking van de Heilige Geest in ons eigen persoonlijk leven.

Data: 11 oktober; 7 november; 12 december; 30 januari 2018; 20 februari; 20 maart en 17 april.

Opgave via opgaveformulier in de Bouwstenen.

terug