Groothuisbezoeken Groothuisbezoeken

Bij de Groot Huis Bezoeken sluiten we dit jaar bij het landelijke thema: “Kerkproeverij, een open huis.” Hoe proeft het om met elkaar gemeente te zijn? We praten er met elkaar over. We hopen elkaar ook zo beter te leren kennen.
 
De avonden zijn van 20.00-22.00 uur bij iemand thuis. We vinden het fijn wanneer u weer meedoet met het Groot Huis Bezoek. Wilt u aangeven of u alleen deelneemt of ook gastheer/gastvrouw kunt zijn?
 
De wijkouderlingen zullen de gespreksgroepen samenstellen. We streven naar een samenstelling “door de wijken” heen. Dus zeker niet altijd alleen de mensen uit uw wijk of straat. Elke avond hebben we bij voorkeur 8 tot ten hoogste 10 deelnemers. Opgave via het opgaveformulier in de Bouwstenen.

terug