Groothuisbezoeken Groothuisbezoeken
Bijna alle plaatselijke gemeenten beginnen het nieuwe kerkenwerkseizoen in september met een startzondag. De dienstenorganisatie reikt daarvoor dit jaar het thema 'Een goed gesprek' aan.

In de kerk voeren we gesprekken over van alles en nog wat. Wanneer zeggen we dat het een goed gesprek was? Dan gaat het in ieder geval om een echte ontmoeting, met tijd en aandacht. Dan gaat het ook over wat ons bezighoudt, bezielt. Wat we daaraan beleven en wat we daarvan door willen geven. Aan onze kinderen, aan onze vrienden en buren wellicht.

‘Een goed gesprek’ is het thema voor de startzondag op 23 september 2018 en voor de Groot Huis Bezoeken. Deze hopen we weer aan te bieden in de 3de en 4de week van januari 2019 en in de eerste week van februari. Voor deze avonden zal er weer een uitnodiging en een programma worden gemaakt.

Na opgave via deze “Bouwstenen” zullen de predikant en de ouderlingen weer groepjes van ongeveer 8 deelnemers per avond organiseren.
Via deze Bouwstenen kunt u aangeven dat u mee wilt doen. Bovendien kunt u aangeven of u ook gastheer/gastvrouw kunt zijn. De avonden zijn op dinsdag-, woensdag of donderdagavond. De samenstelling van de groepen is ouderling- gebonden, maar niet straat gebonden. Zo maken we wellicht ook eens kennis met gemeenteleden die we minder goed kennen.
Ook ná september/oktober kunt u zich nog opgeven voor deze Groot Huis Bezoeken. Ook nieuw- ingekomenen raden we deze kans om kennis te maken met de Kerk en de gemeente aan.

De Groot Huis Bezoeken sluiten we af met een “sprokkelavond”. De datum voor deze avond wordt in januari bekend gemaakt. Het is voor iedereen die op het laatste moment verhinderd bleek te zijn…. Een tweede kans zeg maar.
De Groot Huis Bezoeken zijn er voor iedereen.

Voor de bewoners van Nij Statelân/Graldastate organiseren we een eigen Groot Huis Bezoek op woensdagmiddag 30 januari 2019.

Opgave via deze Bouwstenen.
- Wilt u meedoen? Graag opgave of u alleen of samen komt.
- Kunt u gastheer/gastvrouw zijn? De ouderling helpt u er eventueel bij.
 
terug