Zondag 31 jan 2021  om 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen
Eredienst online dienst via kerkomroep.nl
Organist: Mw. J. Bakker-Reitsma

31 januari 2021            Zondag septuagesima
09.30 uur
Voorganger: ds. J.P. van Olffen
Organist: mevrouw J. Bakker-Reitsma
Ouderling: mevrouw I. Dikland.
Lector: de heer G. Bootsma
Schriftlezingen: Deuteronomium 18:15-20 en Markus 1:21-28.
Kleur: groen.
Radio Eénhoorn: ds. D. Wolbers, Franeker.
Collecte: Diaconaal, Sirkelslag. (Jeugdwerk PKN).

terug