zondag 12 december 2021 om 9.30 uur

3e Advent, Adventsproject
Voorganger(s): ds. Joh. Bakker uit Stiens
Organist: dhr. A. de Boer

12 december 2021       3e Advent, Adventsproject
09.30 uur
Voorganger: ds. Joh. Bakker, Stiens
Lector: mw. A. Dijkstra.
Organist: dhr. A. de Boer.
Ouderling: dhr. C. Sonneveld
Diaken: fam. Posthumus
Kindernevendienst: Ruth 3
Kleur: paars
Collecte: Kerk in Aktie – Binnenlands Diaconaat.

terug