zondag 19 december 2021 om 9.30 uur

4e Advent, Adventsproject       Viering Heilig Avondmaal
Voorganger(s): Ds. J.P. van Olffen
Organist: Mw. J. Bakker-Reitsma

19 december 2021       4e Advent, Adventsproject       Viering Heilig Avondmaal
09.30 uur
Voorganger: ds. J.P. van Olffen
Organist: mw. J. Bakker-Reitsma
Ouderling: mw. K. Klaver
Alle diakenen zijn dienstdoend.
Kindernevendienst: Ruth 4.
Kleur: wit.
Collecte: Kerk-In-Aktie, noodhulp giro 555

terug