zondag 7 augustus 2022 om 09.30 uur

Eredienst
Voorganger(s): mw. pastor F. Wesseling-Schilstra, De Tike
Organist: dhr. A. de Boer

Zondag 7 augustus 2022, 09.30 uur
Voorganger: mw. pastor F. Wesseling-Schilstra, De Tike
Organist: dhr. A.de Boer
Ouderling: mw. K. Klaver
Diaken: fam. Posthumus
Collecte: Beheer.
Kleur: groen
Aansluitend is er koffiedrinken.

terug