zondag 11 december 2022 om 9.30

3e Advent Fryske Tsjinst
Voorganger(s): Ds. Joh. Bakkers uit Stiens
Organist: Dhr. A. de Boer

Zondag 11 december 2022, 09.30 uur Derde Advent
Fryske Tsjinst
Voorganger: ds. Joh. Bakker, Stiens.
Organist: de heer A.de Boer
Ouderling: mevrouw A. Algra-Gillebaard
Diaken: familie Posthumus
Collecte: Beheer.
Kindernevendienst: Jozef wacht op de komst van Jezus. Mattéus 1:18-24.
Adventskaars: Daan, gedicht: Mare
Kleur: paars

terug