zaterdag 31 december 2022 om 19.00

Oudjaarsavond
Voorganger(s): Ds. Joh. Bakkers uit Stiens
Organist: Mw. J. Bakker-Reitsma

Zaterdag 31 december 2022, 19.00 uur Oudejaarsavond
(let op aanvangstijd).

Voorganger: ds. J.P. van Olffen.
Organist: mevrouw J. Bakker-Reitsma
Ouderling: de heer C. Sonneveld
Diaken: familie Posthumus
Lector: mevrouw I. Dikland
Collecte: Beheer.
Kleur: wit

terug