donderdag 6 april 2023 om 19.00

Witte Donderdag            Viering Heilig Avondmaal
Voorganger(s): Ds. J.P. van Olffen
Organist: Dhr. A. de Boer

Donderdag 6 april, 19.00 uur     Witte Donderdag            Viering Heilig Avondmaal
(pas op aanvangstijd)
Voorganger: ds. J.P. van Olffen
Organist: de heer A.de Boer
Ouderling: mevrouw K. Klaver
Diaken: Alle diakenen
Schriftlezing: Johannes 13:1-20, nbv21 (voetwassing)
Collecte: actueel.
Kleur: wit
Aansluitend: Passion kijken met elkaar in de kerk.

terug