zondag 2 juli 2023 om 9.30

Eredienst
Voorganger(s): Ds. J.P. van Olffen
Organist: Mw. J. Bakker-Reitsma

Zondag 2 juli, 09.30 uur
Voorganger: Ds. J.P.  van Olffen
Organist: mevrouw J. Bakker-Reitsma
Ouderling: de heer C. Sonneveld
Diaken: De heer B. Veenstra
Lector: mevrouw P. De Vries-Bakker
Collecte: Kerk-in-Actie Werelddiaconaat, Indonesië
Kleur: groen
Aansluitend is er koffiedrinken.

terug