zondag 26 november 2023 om 9.30

Laatste Zondag van het Kerkelijk Jaar
Voorganger(s): Ds. J.P. van Olffen
Organist: Dhr. A. de Boer

Zondag 26 november 09.30 uur          Laatste Zondag van het Kerkelijk Jaar
Voorganger: ds. J.P. van Olffen
Organist: de heer Anne de Boer
Ouderlingen: mevrouw Annegy Idsinga-Baarda,
Kerkelijke Ondersteuners: Janna Stienstra, Marjan Haarsma.
Diaken: De heer Bauke Veenstra
Collecte: Kerk. Pastoraat, met het oog op het einde.
Bijbel Basics Rooster: Filippenzen 4:4-9
Kleur: wit.
Er is een liturgische bloemschikking.

terug