zondag 10 december 2023 om 9.30

Tweede Advent
Voorganger(s): Mw. T. Hibma, Kimswerd
Organist: dhr. A. de Boer

Zondag 10 december 09.30 uur
2e Advent
Voorganger: mw. T. Hibma, Kimswerd.
Ouderling: dhr. C. Sonneveld
Organist: dhr. A. de Boer
Diaken: Fam. Posthumus
Kindernevendienst: De geboorte van Jezus wordt aangekondigd.
Collecte: KIA, Myanmar. Ontheemde kinderen op weg naar een toekomst.

terug