zo 3 feb 2019  om 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen
Kerk School Gezinsdienst
Organist: Mevrouw J. Bakker-Reitsma

Zondag 3 februari is de Kerk School Gezinsdienst. We bereiden deze dienst voor samen met de kinderen en de onderwijzers van CBS Eben Haëzer. Kun je het zien? Ben je geblinddoekt of zie je het juist helder? Ik zie Jezus op het water lopen, maar wat zie jij? Ik zie Jezus mensen genezen, maar wat zie jij? Doe je bril op of doe je bril af. We zullen zien. Voorganger is ds. J.P. van Olffen. Organist is mevrouw Jetske Bakker-Reitsma. Thema: “Wat zie je?” De uitgangscollecte is diaconaal, Kerk-In-Actie, Werelddiaconaat, Water staat Bengalen aan de lippen. Aansluitend op de dienst is er koffiedrinken. Uiteraard is er ook thee en limonade. Leuk om na te praten en elkaar te ontmoeten
 

terug