zo 3 mrt 2019  om 9.30 uur
Voorganger: Ds. J. Huitema uit Drachten
Eredienst
Organist: Mevrouw J. Bakker-Reitsma

Zondag 3 maart begint de dienst om 09.30 uur. Voorganger is ds. J.Huitema, Drachten. Organist: mevrouw Jetske Bakker-Reitsma. Vanmorgen start de kindernevendienst met het paasproject. We lezen uit het Evangelie naar Lukas 15:11-32; Gelijkenis van de verloren zoon. De uitgangscollecte is vanmorgen voor de Kerk ten bate van het restauratiefonds. Ouderling: mevrouw Alja Bakker-Smeding.  Aansluitend op de dienst is er vanmorgen koffiedrinken.
 

terug