vrijdag 25 december 2020 om 9.30 uur

Eerste Kerstdag online dienst via kerkomroep.nl
Voorganger(s): Ds. J.P. van Olffen
Organist: Mw. J. Bakker-Reitsma

25 december, 09.30 uur           EERSTE KERSTDAG
Voorganger: ds. J.P. van Olffen
Thema: “De lege kribbe”.
(“Hij is niet hier, hij is uit de dood opgewekt.” Lukas 24:6)
Organist: mevrouw J. Bakker-Reitsma
Ouderling: mevrouw I. Dikland
Lector: familie G. Bootsma
Schriftlezing: Jesaja 1 vers 3 en Lukas 2, kernvers vers 16.
Kleur: wit
Radio Eénhoorn: ds. D. Wolbers, Franeker
Collecte: Diaconaal (Kinderen in de knel)

terug