Zondag 21 feb 2021  om 9.30 uur
Voorganger: Ds. O. Mulder
Eredienst online dienst via kerkomroep.nl
Ouderling: mw. K. Klaver
Organist: dhr. A. de Boer

21 februari 2021            Eerste zondag 40-dagentijd
09.30 uur
Voorganger: ds. O. Mulder, Balk
Organist: dhr. A. de Boer
Ouderling: mw. K. Klaver
Diaken: dhr. B. Veenstra

terug