Vrijdag 2 apr 2021  om 19.30 uur
Goede Vrijdag reserveren en online
Ouderling: mw. A. Idsinga en dhr. C. Sonneveld
Organist: Dhr. A. de Boer

De viering op 2 april
19.30 uur (Goede Vrijdag)
Lied 22
Schriftlezing: Exodus 12:21-28
Lied (Bundel ’38) 39. Lam Gods dat zo onschuldig.
Schriftlezing: Hebreeën 10:11-25
Lied: Op die heuvel daarginds/Het ruwhouten kruis (JdH 836)
Schriftlezingen: Johannes 18 en 19.
De lezingen worden afgewisseld met lied 587
Doven van de Paaskaars
Lichtje van hoop
Lezing Openbaring 20:4-6
Lied Jesus Remember Me (Taizé)
Geen zegen, maar stilte.

terug