zondag 29 augustus 2021  om 9.30 uur
Voorganger: ds. J.P. van Olffen
11e zondag van de zomer
Ouderling: mw. I. Dikland
Organist: dhr. A. de Boer

29 augustus 2021
11de zondag van de zomer
09.30 uur
Voorganger: ds. J.P. van Olffen
Organist: dhr. A.de Boer
Ouderling: mw. I. Dikland
Diaken: mw. T. Rodenhuis
Lector: mw. A. Algra-Gillebaard
Kleur: groen
Collecte: Plaatselijk diaconaat (Bloemengroet).

terug