woensdag 9 maart 2022 om 19.30 uur

Bidstond voor Gewas en Arbeid
Voorganger(s): Ds. J.P. van Olffen
Organist: Mw. J. Bakker-Reitsma

9 maart 2022           Bidstond voor Gewas en Arbeid
9.30 uur
Voorganger: ds. J.P. van Olffen
Organist: mw. J. Bakker-Reitsma
Lector: Antje Bootsma
Collecte: Bidstond en hulp aan Oekraïne

terug