zondag 10 april 2022 om 10.00 uur

Palmpasen in “D’Âlde Witte”, te Dronrijp.
Voorganger(s): ds. J.P. van Olffen
Organist: Dhr. A. de Boer

Zondag 10 april 2022, 10.00 uur
Palmpasen
We komen samen in “D’Âlde Witte”, te Dronrijp.
Aanwezig zijn uiterlijk 09.40 uur. (Plaatsnemen in de kerk, i.v.m. televisieopname).
Palmpasen, viering in de Âlde Witte.
Voorganger: ds. J.P. van Olffen
Organist: de heer Anne de Boer
Ouderling: mevrouw Alja Bakker-Smeding
Diaken: de heer Bauke Veenstra
Lector: mevrouw Antje Bootsma
Kleur: rood
Uitgangscollecte: bestrijding onkosten.
Voorbereiding met gezamenlijke kindernevendienst Dronrijp en Menaam.

terug